-10% auf Colombe-Kollektion: | Kinder- und Puppenbetten >
  •   Schneller Versand innerhalb Deutschlands

  •   Sichere Zahlungsmethoden

  •   1 Jahr Garantie

  •   14 Tage Widerrufsrecht

Petite Amelie Designlab

 

Spełnij swoje dziecięce marzenia i zostań projektantem zabawek i mebli dla najmłodszych!

Zapraszamy profesjonalistów jak i pasjonatów wzornictwa do wzięcia udziału w pierwszej edycji mię-dzynarodowego konkursu organizowanego przez holenderską markę Petite Amelie.

Główną celem konkursu jest stworzenie szansy na zaistnienie projektantów na międzynarodowymrynku – projekty laureatów mają szansę przejść pełen proces wdrożeniowy i zostać włączone dooferty marki, a projektanci tym samym zdobyć cenne doświadczenie oraz możliwość podjęcia dalszejwspółpracy z marką już po zakończeniu konkursu.

Tegorocznym tematem konkursu jest „Minimalistyczny, wielofunkcyjny produkt dla dzieci”.Celemjest zaprojektowanie wielofunkcyjnej zabawki/mebla i/lub zestawu zabawek/mebli dla dzieci będą-cych odpowiedzią na jedno z dwóch poniższych zadań konkursowych.Zadanie konkursowe

Do I etapu konkursu każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów będących odpowiedziąna jedno z poniższych zadań konkursowych.Role playing toy

Projekt wielofunkcyjnej zabawki służącej naśladowaniu codziennych czynności wykonywanych przezdorosłych (np. kuchnia, sklep/market, warsztat, domek dla lalek, teatr, parking z samochodami).Myśląc o produkcie zastanów się nie tylko nad jego funkcjami, ale również czy dany produkt możnarozbudowywać o dodatkowe akcesoria do zabawy. Np. mebelki do domku dla lalek czy wyposażeniesklepu. Zabawka powinna spełniać normy bezpieczeństwa dla dzieci w wieku powyżej 3 roku życia.


LUB
Montessori toddler room furniture

Zestaw małych wielofunkcyjnych mebli do pokoju dziecięcego zaprojektowanych w duchu założeńlozoi Marii Montessori. Harmonijny, uporządkowany świat w pomniejszonej - odpowiedniej dladziecka - skali, wspiera jego niezależność, poczucie wartości i kreatywność. Stwarzając dziecku odpo-wiednie warunki wspieramy jego samodzielność i budujemy pewnością siebie. Meble powinny byćdedykowane i spełniać normy bezpieczeństwa dla kategorii wiekowej „+2”.
Wielofunkcyjność i „otwarta forma”- Projekt powinien uwzględniać realia
i przenikające się funcje przestrzeni w których żyjemy.
Przedmioty dla dzieci często fukcjonują nie tylko w pokoju dziecięcym,
alewkraczają do dziennej przestrzeni wspólnej. Ich głównym zadaniempowinno
być uwalnianie wyobraźni, pobudzanie do kreatywnejzabawy,
a niekoniecznie dyktowanie jej sztywnych warunków.
Materiały podstawowe: płyty meblowe laminowane/lakierowane, mdf lakierowany, drewno, sklejka.

Detale:  metal, tworzywo sztuczne (drobne elementy odlewane), lc, tkanina, drewno.
 

Założenia i kryteria oceny

Wielofunkcyjność

“Open-ended play” – Zabawa bez narzucowych, zdeniowanych wcześniej ram, ograniczeń i zasad.W takiej zabawie dzieci podążają za tym co podpowiada im ich wyobraźnia, rozwijając przy tym swojąkreatywność.

Estetyka - “less is more” 

Spełnienie europejskich norm bezpieczeństwa dotyczących zabawek i mebli dla dzieci. Np. zwróćuwagę na wymiary i sposób mocowania/konstrukcji mniejszych elementów, a także na wielkośćewentualnych otworów czy odległość między listewkami/szczebelkami.

Uwzględnienie możliwości produkcyjnych – Staramy się minimalizować odpad produkcyjny, korzy-stamy z rozwiązań konstrukcyjnych i montażowych, które umożliwiają składowanie i transportproduktu na płasko.
Nagrody

1. nagroda - 2500 € *

2. nagroda - 1000 € *

3. nagroda - 500 € *

 

*Dodatkowo, jeżeli projekt zostanie wdrożony uczestnik konkursu otrzyma pierwszy egzemplarzproduktu, a projekt wraz z notatką o projektancie zostanie zaprezentowany we wszystkich showro-omach Petite Amelie w Europie.

 

Pamiętaj, że niezależnie od wyników konkusu, każdy ze zgłaszających się do konkursu projektantówma szansę zostać zaproszony do współpracy z zespołem projektowym Petite Amelie. Nie możemy siędoczekać by wspólnie z Tobą spełniać dziecięce marzenia!


      
  competition schedule

Zgłoszenie do konkursu

Konkurs ma charakter dwuetapowy.
Do konkursu można zgłaszać projekty indywidualne i grupowe.

Zgłoszenie do I etapu konkursu należy przesłać do 30/06/2022 r. na adres designlab@petiteamelie.com

Jeżeli chcesz zgłosić więcej niż jeden projekt, należy każdy projekt przesłać jako osobne zgłoszenie dokonkursu.

 

Zawartość zgłoszenia konkursowego (I etap konkursu):

Imię, Nazwisko autora/autorów projektu

Adres e-mail autora/autorów projektu

Ukończona uczelnia/kierunek

Plik konkursowy*

- Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzaniedanych osobowych (Polityka Prywatności - RODO) oraz akceptacją regulaminu konkursu (dotyczykażdego z uczestników).

 

*Plik konkursowy –  Projekt produktu/zestawu produktów zawierający wizualizacje/rysunki prezentu-jące bryłę, jej główne wymiary i funkcje oraz proponowaną nazwę produktu. Projekt powinien zostaćprzesłany w formie planszy lub krótkiej prezentacji ujętej w 1 pliku PDF o maksymalnej wielkości10Mb. Plik konkursowy należy nazwać wg schematu - „imię nazwisko autora_nazwa projektu”. Wprzypadku projektu grupowego, należy wybrać nazwisko reprezentanta zespołu.

Zgłoszenie do II etapu konkursu należy przesłać do 31/07/2022r. na adres designlab@petiteamelie.com

 

Zawartość zgłoszenia konkursowego (II etap konkursu):

- Plik konkursowy rozszerzony o rysunki i specykację techniczną/materiałową projektu. Rysunkitechniczne zabawek należy wykonać w skali 1:2, a mebli w skali 1:5.

- Notka biograczna projektantabiographical

 

adres email do wysyłania zgłoszeń

designlab@petiteamelie.com

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas!ny
designlab@petiteamelie.com

 Regulamin konkursurms

 pobierzPolityka Prywatności

pobierz