PRIVACY & COOKIE POLICYWij hechten niet alleen grote waarde aan de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van de meubels en accessoires die wij ontwerpen en produceren, maar ook aan de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze website. Om die reden gaan wij zorgvuldig met persoonsgegevens om en zullen wij deze uitsluitend verwerken voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze policy leggen we duidelijk uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan en met welk doel wij deze gegevens verwerken.

1. WIE ZIJN WIJ

Jouw gegevens worden verwerkt door Petite Amélie Nederland BV.
Onze contactgegevens zijn:
Telefoon: 085 00 20 510
E-mail: hallo@petiteamelie.nl
Website: http://www.petiteamelie.nl
Post & bezoekadres: Kerkstraat 6
1404 HH Bussum

Je kunt ook contact met ons opnemen via ons contactformulier. Deze privacy policy is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die worden geregistreerd via onze website en in onze concept store.

2. VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS

Bij een bezoek aan onze website of concept store verkrijgen wij bepaalde persoonsgegevens van je. Wij gebruiken en bewaren deze gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. Dit betekent concreet het volgende:

Afhandeling, betaling en levering van de bestelling

Voor het afhandelen en leveren van je bestelling hebben we je voor- en achternaam, e-mailadres, (bezorg)adres, telefoonnummer en, betaalgegevens nodig. De betaalgegevens hebben we ook nodig om de betaling van de bestelling juist af te kunnen handelen.

Account

Indien je een account bij ons aanmaakt, slaan we de hierboven genoemde gegevens van je op. Daarnaast vragen we je om een wachtwoord aan te maken, teneinde de toegang tot je account af te kunnen schermen. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen zodat je die makkelijk kan terugvinden. Via je account kun je je eigen gegevens beheren.

Klantenservice

Je kunt altijd met ons bellen als je vragen hebt over onze producten of je bestelling. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van je gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Dat is ook handig voor het geval je ons nog een keer terugbelt. Ook kun je ons vragen stellen via facebook. Ook hier geldt dat je zelf bepaalt welke gegevens je verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw vraag.

Retourzendingen

Ook voor het afhandelen van retourzendingen verwerken we jouw persoonsgegevens. Het gaat dan om dezelfde gegevens als de gegevens die wij hebben verkregen voor de afhandeling, levering en betaling van je bestelling, omdat wij de bestelling terug moeten nemen en ook je betaling moeten retourneren.

Nieuwsbrief

Om je op de hoogte te houden van onze producten, aanbiedingen, acties en ons nieuws versturen wij nieuwsbrieven. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen wij samen op basis van jouw gegevens, zoals eerdere bestellingen. Hierdoor worden de nieuwsbrieven interessanter om te lezen. Voor de verzending van de nieuwsbrieven gebruiken we je (voor)naam en e-mailadres.

Reviews

Om onze dienstverlening te optimaliseren maken wij graag gebruik van reviews. Ook (potentiele) klanten vinden het fijn om reviews te lezen. Als je besluit om een review te schrijven, dan kun je zelf de keuze maken welke gegevens je op welke wijze wilt delen met ons en anderen. Ook bepaal je zelf of wij naar aanleiding van je review contact met je op mogen nemen. Wij houden bij wie welke review schrijft.

Persoonlijk winkelen

We helpen je graag op weg bij het winkelen in onze webshop. Bijvoorbeeld door je te wijzen op artikelen die voor jou interessant zou kunnen zijn. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan onze website. We kijken dan naar cookies en je IP-adres, maar ook naar je wat je eerder bij ons kocht en je interesses die we kennen doordat we jou daarnaar gevraagd hebben. Daarnaast kunnen wij je onze advertenties tonen. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan onze website.
Wij en onze advertentienetwerken en mediabureaus verzamelen dan je surf-, zoek-, en koopgedrag op basis van cookietechnieken, je IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je surft. Hieronder vind je meer informatie over ons cookie beleid.

Onderzoek

Aangezien wij onze dienstverlening voortdurend willen verbeteren, kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek.

Achteraf betalen

Als je artikelen koopt die je niet meteen wilt betalen, kunnen wij je kredietwaardigheid toetsen. Daarnaast kunnen we contact met je opnemen om je te herinneren aan het onbetaald blijven van een factuur. Fraudepreventie
Ten behoeve van fraudepreventie maken wij gebruik van je IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

Marketing

Om je van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken we gebruik van je (voor)naam, e-mailadres en andere contactgegevens.

3. RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING

Op grond van de privacywetgeving hebben we een “juridische grond” nodig om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van de contractuele afspraken tussen jou en ons;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • voor de behartiging van onze “gerechtvaardigd belangen” in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.; en
 • de uitdrukkelijke toestemming die jij hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

4. BEWAREN VAN JE GEGEVENS

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht). Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyse en rapportages zoals de waarde van jouw bestelling. De gegevens die we van je verzamelen worden binnen de zogenaamde Europese Economische Ruimte (“EER”) opgeslagen.

5. BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

6. VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken jouw gegevens niet zomaar aan derden (externe partijen). Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of indien de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Denk bij dit laatste aan de afhandeling en levering van jouw bestelling.

Voor de verwerking en de levering van de bestellingen maken wij gebruik van bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

Voor de afwikkeling van de betalingen bij aankopen via onze website of in onze concept store, maken wij gebruik van externe partijen.

Verder maken wij soms gebruik van een andere partij voor het uitvoeren van reparaties aan producten die je bij ons hebt gekocht. Die partij kan, indien noodzakelijk, daarvoor jouw gegevens gebruiken.

Ook kunnen wij externe partijen inschakelen om marktonderzoek voor ons te doen.

Voor het toetsen van jouw kredietwaardigheid maken wij gebruik van externe bureaus.

Wij kunnen ook gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseren.

Tot slot hebben wij het onderhoud en de technisch ondersteuning van onze website en het webshopsysteem dat wij gebruiken bij verschillende externe partijen ondergebracht.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend met in achtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, voor doelen en onder de voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Op onze website zijn social media buttons en links naar andere websites opgenomen. Deze buttons en links verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat je van deze websites gebruik maakt.

7. BEZOEK AAN ONZE WEBSITE; COOKIES

Als je onze website bezoekt, verwerken wij ook persoonsgegevens.
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch jouw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door jou bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen je aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die interessant voor je zouden kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mails verbeteren.

Om onze dienstverlening en website te optimaliseren en je gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze website cookies op jouw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan een website naar jouw computer wordt gestuurd. Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • First party cookies.
  Deze worden door ons gebruikt om ervoor te zorgen dat:
  1. de website optimaal functioneert,
  2. de gekozen items in het winkelmandje van de webshop blijven.

 • Third party cookies.
  Deze cookies worden geplaatst door derden, onder meer voor de volgende doeleinden:
  1. de analyse van de website door Google Analytics.
  2. er voor zorgen dat je niet iedere keer dezelfde advertentie te zien krijgt.
  3. dat je advertenties te zien krijgt met betrekking tot onderwerpen waarop je in zoekmachines hebt gezocht of waarvoor je bepaalde websites heeft bezocht.

 • Functionele cookies.
  Deze cookies houden jouw voorkeuren bij en onthouden dat je al eerder op de website bent geweest.

 • Performance cookies.
  Hiermee kan worden gemeten of een advertentie leidt tot een aankoop of aanmelding.

 • Analytische cookies.
  Met deze cookies kunnen wij de statistieken van onze website bijhouden. In bijvoorbeeld Google Analytics kunnen de aantallen bezoekers, locatie van bezoekers en gebruikte browser worden gemeten.

 • Profilerings cookies.
  Deze cookies zorgen ervoor dat je gerichte advertenties te zien krijgt die zijn afgestemd op jouw profiel.


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Verwijderen en wijzigen van cookies

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies kunnen worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel je als bezoeker van onze website de website nog steeds kunt bezoeken als je cookies weigert, is het mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze website en diensten.

8. BEZOEK AAN DE CONCEPT STORE

Cameratoezicht

In onze concept store zijn beveiligingscamera’s aanwezig. Je wordt hierover geïnformeerd bij het binnengaan van de concept store en de camera’s zijn duidelijk zichtbaar. Wij gebruiken de camerabeelden voor de veiligheid van onze klanten en onze medewerkers, de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van de producten in onze concept store en het vastleggen van incidenten. De beelden kunnen worden verstrekt aan politie en justitie in geval van incidenten. Beelden van het cameratoezicht worden na maximaal twee weken, danwel na afhandeling van eventueel geconstateerd incident, verwijderd.

9. JOUW RECHTEN

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijdcontact met ons opnemen. Dit betreft bijvoorbeeld:


 • of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • aanpassing van jouw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
 • overdracht van jouw persoonsgegevens.


Je kunt jouw verzoek schriftelijk, via het contactformulier of per email aan ons voorleggen. Bij vragen over privacy gerelateerde zaken ontvang je een reactie uiterlijk binnen 4 weken.

We willen zeker weten dat jij écht bent wie je zegt dat je bent. Daarom kunnen we aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Dat doen we ook bij onduidelijke verzoeken.

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan jouw verzoek. Als dit het geval is zullen wij dit gemotiveerd laten weten.

Ben je het niet eens met de uitkomst of de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of de wijze waarop wij jouw verzoek hebben afgewikkeld, dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uitschrijven van onze nieuwsbrief is heel eenvoudig. Onderaan de nieuwsbrief vind je daarvoor altijd een link. Ook door in te loggen in je account kun je de optie 'nieuwsbrief' te allen tijde aan of uit zetten. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

10. WIJZIGING PRIVACY POLICY

Deze privacy policy kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Datum laatste wijziging: 23 mei 2018

MADE BY A MUM

Lyon 2010. Eine Mutter kann die Wiege ihrer Träume nicht finden. Sie entwirft die Wiege selbst und lässt sie genau nach ihren Vorstellungen fertigen. Petite Amélie ist geboren!

Wenn man sich die Kinderzimmer Kollektionen von Petite Amélie ansieht, sieht man sofort, dass über jedes Detail mit Liebe nachgedacht wird. Die Entwürfe sind zeitlos, wachsen mit dem Kind mit und regen die Fantasie an. Die neutralen Farben und Formen geben Ihnen den Freiraum ein einzigartiges, persönliches Kinderzimmer zu erschaffen.

Ein individueles Kinderzimmer, das Sie selbst entworfen haben. Ganz ähnlich am Anfang unserer Geschichte.

Über uns
Petite Amelie